Üretimde Otomasyonun Önemi

Üretim otomasyonun önemi oldukça fazladır. Nitelikli ürünlerin ortaya çıkması için imalathane içerisine üretim otomasyon sistemlerinin kurulması ve takip edilmesi gerekmektedir. Otomasyon sonucunda üretimde verimlilik artacak ve üretim giderlerinde düşüş gerçekleşecektir.

Üretimde Otomasyon Neden Gerekli?

Sanayi devriminin başladığı ilk zamanlardan günümüze kadar olan süreçte üretim alanında otomasyon sistemlerinin önemi oldukça büyüktür. Bu anlamda her gün daha da artan üretim kapasitesinin karşılanması ve global dünya pazarında bütün pazarlarda iş hacminin artırılması otomasyon sistemleri tarafından sağlanmakta ve düzenlenmektedir. Üretim alanında sağlıktan beslenmeye kadar tüm alanlarda insan gücünü insan kontrolündeki makine gücüne bırakan otomasyon sistemleri bu anlamda büyük başarılara ve finansal anlamda büyük kazanımlara öncülük etmektedir. Pek çok sektörde kullanılan üretim otomasyon sistemleri dünyanın göz bebeği haline gelmiştir. Peki, özellikle üretimde otomasyon neden bu kadar gereklidir?

Dünya’nın İhtiyaçlarına Cevap Verebilmenin Yolu: Üretimde Otomasyon

Üretim araçlarında otomasyon sistemlerinin kullanımının birincil gerekliliğini artan nüfus oluşturmaktadır. Dünya genelinde düzenli olarak gözlemlenen nüfus artışı zaman ile mevcut kaynakların ve üretim mallarının yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da söz konusu emtea ürünün enflasyon nedeni ile hem yüksek rakamlarda piyasada satış alması hem de üretimde ihtiyaç duyulan hammaddenin değerinin artması anlamına gelmektedir.

Bu anlamda tüm dünyanın ihtiyaçlarına karşılık verebilmek, kısa zamanda daha fazla ürün üretimi yaparak pazarda bu ürünleri satışa sunmak yalnızca üretimde otomasyon sistemleri ile mümkündür. Bunun yanı sıra orta ve küçük ölçekli üretim yapan fabrikaların daha fazla ve koordineli ürün üretimi sağlayarak büyük ölçekli üretim yapan işletmeler arasında yerini alabilmesinin yolu da otomasyon sistemlerinde geçmektedir. Otomasyon sistemlerinin birincil gerekliliğini bu oluşturmaktadır.

Koordineli Üretim Ve Globalleşmenin Yolu Da Otomasyondan Geçiyor

Üretim söz konusu olduğunda koordineli çalışmak ve doğru zamanda doğru sayıda üretim malını üretmek oldukça önemlidir. Bu anlamda üretim yapan fabrikalarda ve işletmelerde otomasyon sistemlerinin gerekliliğinin ikinci en büyük nedeni arasında bu yer almaktadır. Üretimi belli bir miktarda ve belirli bir zamanda istenilen ürünlerin insan kaynağı ile üretilmesi bu üretimde koordine sağlanması oldukça zorken imalatta otomasyon sistemleri bunu oldukça kolay bir hale getirmektedir. Aynı zamanda daha az iş gücü daha çok ürün denklemi de sağlanabilmektedir.

Üretim araçları ile uyum içerisinde çalışan ve insan kontrolünde görevini başarı ile yerine getiren otomasyon sistemleri aynı zamanda işletmeler için globalleşmenin de yolunu açmaktadır. Düzenli olarak takibi yapılabilen, hızlı ve koordine şekilde çalışan otomasyon sistemleri sayesinde üretim yapan işletmelerin işlerini dünya genelinde yürütebilmesi, pazar alanında müşterilerinin isteklerine veya şirketin hedeflerine yetebilmesi açısından özellikle üretim alanında otomasyon olmazsa olmaz gereklilikler arasında ilk sırada yerini almaktadır.

imalatta otomasyon, otomasyonel imalat,12

Endüstriyel Üretim Aşamaları

Endüstri, ham madde ya da yarı işlenmiş maddenin insanların ihtiyacına göre belirlenip, tekrar şekillenmesi ve son ürün haline getirilmesidir. Ülkelerin gelişmişlik durumu, sanayilerinin her alanda yüksek seviyede olması, üretim ve pazarlamada en üst noktaya gelmelerine bağlıdır. Endüstriyel üretimin aşamalarına maddeler halinde baktığımızda ise şu şekildedir;

Ham madde: Bir ürünün oluşabilmesi için öncelikle işlenmemiş ya da yarı işlenmiş halinin ele alınması gerekir. Bu da tarım, maden ya da hayvansal bir ürün olabilir.

Enerji: Ham maddenin işlenip son halini alabilmesi için olmazsa olmazlardandır. Özellikle kullanılan enerji çeşidi elektrik enerjisi olmakla birlikte, bu enerjinin kolay ulaşılabilir olması ve ucuz olması üretici açısından önem arz eder.

Emek (iş gücü): Bir ürünün son haline ulaşabilmesi için işçiye ihtiyaç vardır. İşçi herhangi bir teknik bilgiye sahip olmadan çalışabildiği gibi, teknik eleman olarak ya da yönetici pozisyonda da çalışabilir.

Ulaşım ve pazarlama: İşlenmiş ürün son haline ulaştığında, bir diğer önemli aşama bu ürünlerin ulaşımının sağlanmasıdır ve bunun en ekonomik yolu deniz ulaşımı ve demir yoludur. Ulaşımı sağlanmış ürünün etkili şekilde pazarlamasının yapılması ve tam verimle satışının gerçekleşmesi gerekir.

Sermaye: Ham maddenin fabrikaya gelip burada işlenmesi ve oluşan ürünün pazarlanması için öncelikle anaparaya ihtiyaç vardır. Bu amaçla özel sektör sahipleri bankalardan kredi alabilirler ya da devlet desteğiyle üretim yapabilirler.

Verimli bir üretimin olabilmesi için bu aşamaların maksimum kârla yapılması önemli bir husustur. Bu sebeple üretimde otomasyon oldukça önemlidir.

Siz de imlatta otomasyona geçmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tel: 0212 257 94 19

E-Mail: info@prowmes.com

prowmesadmin

Prowmes, fabrikanızdaki üretim makinalarını ve üretim planlarını anlık olarak izlemenizi kolaylaştıran, üretim takip ve yönetim sistemidir. Bulut teknolojisi sayesinde istediğiniz her an ve her yerden, verimlilik için gerekli raporlara anlık ulaşmanızı sağlar.