Üretim İyileştirme Yöntemleri

Üretim iyileştirme yöntemleri konusunda bir çok nüans vardır. Lakin bir çok noktayı manuel olarak analiz etmek oldukça zor bir süreçtir. Bu sebeple genellikle bu tarz durumlar için MES diye adlandırılan üretim yönetim sistemi kullanılmaktadır. Kullanılabilirlik, performans ve kalite anlamında firmanızı doğru analiz etmenize ve üretimde maksimum performansı hedefletmektedir. İşletmenizin büyüklüğünden bağımsız olarak, verimliliği artırmak, brüt karı arttırmak ve rekabet edebilirliği korumak çok önemlidir. Üretim katındaki verimlilik; verimli çalışanlar, ekipman ve süreçlerin bir kombinasyonuna bağlıdır. Tüm bu alanlarda süreç gelişimi, mevcut uygulamaların yerinde incelenmesini ve sistemlere, çalışanların eğitimine ve hatta parça ve parça üretmek için kullanılan ekipmanlara ayarlamalar yapılmasını içermektedir. Üretim iyileştirme yöntemleri için herhangi bir işleyişi benimsemeden önce, mevcut çıktı seviyesinin ölçülmesi, bir temel oluşturulması ve değişimi ölçmek için çözümler uygulanması gerekmektedir.

Üretim Verimliliği Nasıl Artırılır?

Üretim Yönetim Sistemleri

Üretim yönetim sistemi kurulu bir işletme üretim iyileştirme yöntemlerinin bir çoğunu bu sistem içerisinde barındırmaktadır. A’dan Z’ye üretimdeki her nüansa hakim olmanıza olanak sağlar. Ayrıca herhangi bir hatada yönetici ivedilikle bilgi sahibi olur. Üretimin başlangıcındaki hammaddenin temininden son ürün çıktısı olan süreye kadar tüm süreci takip etmenizi ve yönetmenizi kolaylaştırır. Ham madde miktarından fire oranına kadar tüm noktalardan haberdar olmanıza olanak sağlamaktadır. Siz de üretim yönetim sistemi kurmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. 0212 257 94 19 / info@prowmes.com

Atık Malzeme Kontrolü

Atık, geniş bir terimdir ve malzemeleri, enerjiyi, çalışma saatlerini veya boş zamanı ifade edebilir. En büyük ve en pahalı atıklardan biri, malzeme atıklarıdır. Atık kontrolü için;

Tasarıma odaklanın: Maddi atıkları azaltmanın en iyi yolu, başından daha az malzeme kullanmaktır. Üretilebilirlik için değer mühendisliği ve tasarım gibi metodolojileri kullanarak parça tasarlamak (DFM) verimi önemli ölçüde arttırmaktadır.

Artıkları ve fabrika iadelerini geri dönüştürün: Geri dönüştürülmüş malzeme kendi içinde kullanılmasa bile, kâr elde etmek için satılabilir.

Mevcut tüm malzemeleri kullanmak için süreçleri optimize edin: Hurdaya ayrılmadan önce o sacdan daha fazla kullanabilir misiniz? Bu araç uçları atılmak yerine keskinleştirilebilir ve yeniden kullanılabilir mi? Atılan malzemelerin her bir parçası işlem verimliliğini arttırmak için bir fırsat sunabilmektedir.

Atık malzeme kontrolü işlemlerini manuel izlemek çok zordur. Bu sebeple üretim iyileştirme yönetmlerinde genellikle MES sistemi kullanılmaktadır. Size uygun fiyatlarla MES sahibi olmak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0212 257 94 19 / info@prowmes.com

Mevcut İş Akışının İncelenmesi

Önemli bir adım, mevcut iş akışındaki kopuk noktaları belirlemektir. Şirket için mevcut olan prosedürleri, iletişim araçlarını ve kaynakları olduğu kadar üretim için gerekli kişilerin, teknolojilerin ve süreçlerin de analiz edilmesi gerekmektedir. Süreç iyileştirme aşamasında projeleri tanımlamak ve izlemek için değer haritalamayı etkin bir çözüm olarak kullanmak gerekir. Bu strateji, yöneticilerin sorunları tespit etmesini ve değişikliklerin tüm sistemi nasıl etkilediğini kaydetmesini sağlayacaktır.

İş Süreçlerinin Güncellenmesi

Üretim iyileştirme yöntemleri planları geliştirmek için mevcut iş akışı sorunlarının proje yöneticileriyle paylaşılması önemli bir durumdur. Bu, kaynakları üretim alanlarının farklı alanlarına yeniden tahsis etmek, bütçeleri yönetmek veya ISO onaylı hale getirmek anlamına gelebilmektedir. Performansı sistematik olarak değerlendirdiğinizden ve uygun değişiklikleri yorumladığınızdan emin olmalısınız. İş süreçleri devamlı olarak kendisini geliştiren bir normdur ve devamlı olarak gelişen teknolojiye bağlı olarak güncellenmesi gerekmektedir.

Çalışan Eğitimine Yatırım Yapmak

İmalat, işleme ve kesim endüstrileri sürekli değişmekte ve üretim zeminlerini her zamankinden daha verimli hale getirmek için her zaman yeni bir teknoloji bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler genellikle belirli görevler için gereken becerileri değiştirecek ve işçilerin daha ileri uzmanlık becerilerini sürdürmeleri için düzenli eğitime erişmeleri gerekecektir. Çalışanları periyodik olarak belirli eğitimlere göndererek daha profesyonel bir ekip kurulursa; üretimdeki çıktı da aynı şekilde iyileşecek ve kalite artacaktır. Ayrıca hata oranları minimum düzeye inecektir.

Gerçekçi Beklentiler

Müşteri beklentileri, üretime ilişkin baskılar ve kesin teslim tarihleri gerçekçi olmayan hedeflere katkıda bulunabilmektedir. Üretim katındaki iş yükü kriterleri, güvenlik veya kaliteden ödün vermeden elde edilemez olduğunda; çalışanlar, şirketin iş hedeflerine ulaşmasını sekteye uğratabileceklerdir. Çalışan verimliliğini artırmak için, dakiklik, yüksek kaliteli çıktı ve güvenli prosedürlerin birleşimini sağlayan gerçekçi, net bir şekilde tanımlanmış hedefler koymak önemlidir. Saatlik / Günlük / Haftalık / Aylık ve Yıllık üretim kapasitesi raporları oluşturulmalı ve bu raporlar ışığında bekelntiler oluşturulmaldır. Yine aynı şekilde mevcut piyasa koşulları periyodik olarak analiz edilmeli, sektörel doyum noktası hesaplanarak buna göre stratejiler belirlenmelidir. Gerçek dışı beklentiler çalışanları demoralize edebilmekte ve şirkete olan güveni sarsabilmektedir.

otonom robot, otonom robotlar,

Daha Akıllı İşleme Araçları Temini

Üretim, bir çalışanın yalnızca mevcut envanteri kadar üretken olabileceği bir endüstridir. Su jeti makineleri veya CNC değirmenleri gibi yenilikçi makineler ilk kurulum ve eğitim açısından pahalı olabilirken, gelişmiş ekipman uzun vadeli olumlu bir etkiye sahip olabilmektedir. İmalat şirketleri sıklıkla bir makine yükseltme işleminin yeni ve yenilikçi bir pazarda rekabet edebilmelerine yardımcı olduğunu bilmektedir. Özellikle Endüstri 4.0 ile oraya çıkan akıllı fabrikalar ile birlikte üretimde otomasyononel sisteme geçiş yapılmıştır. Bu doğrultuda akıllı cihazlar ile yıllık üretim kapasitenizi %60 oranında arttırmanız mümkündür.

Bakıma Yatırımı

Arıza süresiyle ilgili maliyetler ile önleyici mekanizmalara yatırılan zaman ve bütçe arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Yeni ekipman, üretkenliği artırabilirken, optimum seviyede çalışmaya devam etmesini sağlamak için bakım gerektirmektedir. Çalışanların, sistem arızalarının nedenlerinin nasıl giderileceğini bilmesi ve hataların kök nedenlerini hızlı bir şekilde bulabilmek için sorunun ne olduğunun bilinmesi önemlidir. Üretimde sadece makinaların bozulduğu zaman değil, periyodik olarak bakım işlemlerinin yapılması elzemdir. Düzenli bakım yapılan ürünlerin %40’a varan daha az vozulma riski taşıdığı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bir çizelge ile rutin makina bakımlarının yapılması gerekmektedir.

Organizasyonun Önemi

Organizasyon eksikliğinden kaynaklanan kaybedilen maddi gücün ve harcanan saatlerin sayısı şaşırtıcı olabilmektedir. Her ortamda üretkenliği artırmanın kesin yollarından biri, malzemelerden makinelere ve belgelere kadar her faktör için iyi organize edilmiş bir yer olmasını sağlamaktır. Çalışma alanları düzenlenirken, işleme ekipmanları ve araçlarının düzenini ve şu anda verimliliği en üst düzeye çıkarıp çıkarmadıklarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Sonuç olumsuz ise, daha yumuşak bir iş akışı oluşturmak için üretim tabanının yeniden düzenlenmesi iş akışı için önemlidir.

İşbirliğini Teşvik Etmek

Üretim alanı, herkes mümkün olduğu kadar az atık ve çatışmayla aynı hedefe doğru çalıştığında üretkendir. İşe odaklanmak önemlidir, ancak her personelin bir ekibin parçası olarak rahat hissetmesini sağlamak çok daha önemlidir. Ekibin üyeleri ne kadar iyi çalışırsa, üretken bir işyeri kültürünü o kadar çok teşvik edeceklerdir. Çalışanın firmayı sahiplenmesi ve ortaya mükemmel çıktılar çıkartabilmesi için iş yerinde işbirliğinin teşvik etmek önemlidir.

prowmesadmin

Prowmes, fabrikanızdaki üretim makinalarını ve üretim planlarını anlık olarak izlemenizi kolaylaştıran, üretim takip ve yönetim sistemidir. Bulut teknolojisi sayesinde istediğiniz her an ve her yerden, verimlilik için gerekli raporlara anlık ulaşmanızı sağlar.