Kurumsal Kaynak Planlaması

ERP, kurumsal kaynak planlaması anlamına gelmektedir. İşletmelerin; muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi, uyumluluk ve temin etme zinciri operasyonları gibi günlük iş gereksinimlerini yönetmek için kullandıkları bir yazılım grubunu ifade etmektedir. Eksiksiz bir kurumsal kaynak planlaması paketi ayrıca kurumsal performans yönetimi için; bir şirketin finansal sonuçlarını planlamaya, bütçe ayırmaya, tahmin etmeye ve raporlamaya yardımcı olmaktadır. İşletmenizi tam otomasyonel bir sistemde yönetmenize olanak sağlamaktadır.

Kurumsal kaynak planlama sistemleri birbirine bağlanmakta, gerekli oranda iş akışını tanımlamakta ve iş akışını gerekli bilgilerle birbirine bağlamaktadır. ERP sistemi kullanan işletmenin iş süreci verilerini farklı kaynaklardan temin etmekte, bilgi karmaşası ve fazlalığını engellemekte ve bilgi doğruluğunu topladığı tek bir veri kaynağından sağlamaktadır.

Bugün ERP sistemleri, her boyuttaki ve tüm sektörlerdeki binlerce işletmeyi yönetmek için kritik öneme sahiptir. Bu şirketler için ERP, ışıkları açık tutan elektrik kadar vazgeçilmezdir.

Kurumsal Kaynak Planlaması Temelleri

Kurumsal kaynak planlama sistemi, olması gerektiği gibi bilgilerin düzenlendiği ve depolandığı bir veri deposuna sahip, tanımlı bir veri teması etrafında dizayn edilmiştir. Bu, ortak tanımlara ve kullanıcı deneyimlerine dayanarak normalleştirilmiş verileri kullanarak işletme genelinde bilgi sağlanmasına yardımcı olmaktadır. E.R.P. ile bu temel yapılar daha sonra iş departmanlarındaki (finans, insan kaynakları, mühendislik, pazarlama, operasyonlar, vb.) iş akışlarının yönlendirdiği tanımlanmış iş süreçleriyle bağlantılıdır.

Örneğin: Birden fazla tedarikçiden parça ve malzeme temin ederek otomobil üreten bir şirketi düşünürsek. Bir ERP sistemi yalnızca bu malların talep ve satın alımlarını takip etmekle kalmaz, aynı zamanda tüm satın alma süreci boyunca her bir bileşenin, entegre kurumsal iş akışlarına, iş süreçlerine ve analitik raporlama ile bağlantılı düzgün ve temiz veriler kullanmasını sağlar.

ERP bu otomotiv imalat şirketine uygun şekilde yerleştirildiğinde, “ön fren balataları” adlı örnek bileşen, parça adı, ebat, malzeme, kaynak, lot numarası, tedarikçi parça numarası, seri numarası, maliyet ve şartname ile aynı şekilde tanımlanır. Ayrıca bu veri alanlarının ve niteliklerinin şirketin genel muhasebe defterinde (örn. “Fren Balatası”) doğru hesaplanmasını, böylece tüm maliyetlerin uygun şekilde izlenmesini ve temsil edilmesini sağlamaktadır. Malzeme ihtiyaç planlaması oldukça önem arz eden bir durumdur. Ve bunu otomasyonel bir şekilde yapılınca hata payı minimuma inerek, eksik ürün tedariği söz konusu olmamaktadır.

Birbirlerinden habersiz elektronik tablolarla oluşturulmuş sınırsız dosyanın bulunduğu birçok bağlantısız veri depolarına göre, kurumsal kaynak planlama sistemleri parçaları birleştiren ve karmaşayı düzene çeviren sistemlerdir. Buna göre kişisel hesaplardan işletme hesaplarına kadar çok çeşitli veriyi bir düzene sokmakta ve bunları kategorize ederek kullanmaktadır.

kurumsal kaynak planlaması avantajları, erp avantajları,

ERP – Avantajlar ve Dezavantajlar

Birçoğu ERP yazılımının işletmeler için “özellikle finans gibi temel ticari işlevlerde” bir gereksinim olduğunu düşünmektedir ve bu durum aynı şekilde büyümekte olan KOBİ’ler için de geçerlidir. Şirketlerin ürettiği büyük veri hacmi, küresel iş dünyasının karmaşıklığı ve modern tüketici taleplerinin yanı sıra, iş süreçlerini kolaylaştırmayı ve giderek daha kritik olan verileri yönetmeyi ve optimize etmeyi sağlamaktadır. Bir ERP yazılım sistemi tipik olarak bu özelliklerin merkezindedir. Bununla birlikte, ERP uygulamasının avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır.

Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamasının Avantajları

 • İşlemleri kolaylaştırarak uzun vadede tasarruf yaratmaktadır.
 • BT ile ilgili giderleri ve son kullanıcı eğitim maliyetlerini düşürebilecek birleşik bir sistem sağlamaktadır.
 • Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kritik olan envanter gibi işin sayısız alanında daha fazla görünürlük sağlayacaktır.
 • Daha iyi veriler sayesinde daha iyi raporlama ve planlama sağlamaktadır.
 • Geliştirilmiş veriler, yedekleme ve kullanıcı haklarını kontrol etme yeteneği ile birlikte daha iyi uyumluluk ve veri güvenliği sunmaktadır.
 • Veri toplama işlemini otomatikleştirerek verimliliği artırır.
 • Giderek daha karmaşık hale gelme ihtimali olan iş süreçlerini yöneterek iş büyümesini sağlar.
 • Süreçlerin uyumlu hale gelmesini temin ederek ortaya çıkacak riskleri azaltacaktır
 • Bilgilerin paylaşılması ve toplanan verileri kullanarak iş olurunu temin etmektedir.

Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamasının Dezavantajları

 • Bazı erp sistemlerin ilk kurulum ücreti yüksek olabilir. (unutmayın! Prowmes üretim takip sisteminde hala ilk kurulum ücreti yok!)
 • İhtiyaçlarınızı anlayan, profesyonel bir ekip tarafından kurulması gerekir.
 • Uygulama sırasında ve sonrasında değişiklik yönetimi gerektirir.
 • Firmanızda kadrolu olarak çalışan bir erp uzmanı gerekebilir veyahut aylık olarak firma ile anlaşmanız gerekmektedir.
 • Birim yöneticilerin veya çalışanların daha önce yaptığı manuel takip çalışmalarından koparak tam otomasyonel bir sisteme geçiş evresi oldukça zor olabilir.

Temel, çekirdek ERP modülleri, hedeflenen bağımsız yazılımlara kıyasla daha az karmaşık olabilmektedir. Şirketler, tedarik zinciri veya müşteri ilişkileri yetenekleri gibi belirli alanların daha fazla kontrolü ve daha iyi yönetimi için ek modüllere ihtiyaç duyabilmektedir.

erp, erp faydaları, kurumsal kaynak planlaması faydaları,

ERP Sistemlerinin Başlıca Faydaları

Kuruluşların ERP sistemlerini kullanmasının nedenleri ve faydalarından bazıları şunlardır:

 • İşletme liderlerine faaliyetlerinde gerçek zamanlı görünürlük sağlamak.
 • İş liderlerine, ekiplerine ve küresel tedarik zincirlerine anında erişim sağlamak.
 • İş liderlerinin zorlukları tanımlamasını, fırsatları ortaya çıkarmasını ve işlerinin farklı alanlarını etkileyen daha hızlı kararlar almasını sağlamak.
 • Sıkıcı görevleri ve gereksiz işlemleri otomatikleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olmak.
 • Çalışanlara başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları araçları ve verilerin gerekliliğini sunmak.
 • Kuruluşlar için tek bir doğruluk noktası sağlamak.
 • Sık sık her yerden erişilebilir (saha dışında ve mobil cihazlardan).
 • Ekip içerisinde verimliliği arttırmaya yardımcı olmaktadır.
 • Ekiplerin birbirleriyle ve üçüncü taraf satıcılarla iş birliği yapmasını kolaylaştırmaktadır.
 • İşinizin geleceği hakkında bilinçli kararlar vermek için kullanabileceğiniz güçlü raporlama ve tahmin araçları sunmak.
 • Verileri güvende tutmak ve işletmenin küresel yasal düzenlemelere ve kurallara uygun olarak çalışmaya devam etmesini sağlamaya yardımcı olmaktadır.
 • Üretim iyileştirmeyi hedefleyen firmalar için oldukça yararlıdır.

Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulanması

Sonunda kuruluşunuzda bir kurumsal kaynak planlaması sistemi uygulamaya hazır olduğunuzda, başarınızı sağlamak için aşağıdaki en iyi uygulamaları ve ipuçlarını izleyin:

 1. İş süreçleri ve temel gereksinimler anlaşılmalıdır. İş sürecini oluşturan tüm alanlar ve araçlar hakkında tam bir anlayış edinilmelidir. İşletmede yeni bir sistemin uygulanması için hazırlık aşamasında kayıt altına almak istenilen sorunlu alanları, işleyen süreçleri, sahip olunan soruları ve diğer gözlemleri belgelemek için zaman harcanmalıdır.
 2. Olumlu bir yatırım getirisi ile ERP için bir iş vakası oluşturulmalıdır. ERP yazılımının uygulanmasının faydalarının bir listesinin çıkarılması daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır.
 3. Liste ekip üyeleri, karar vericiler ve kilit paydaşlarla paylaşılabilir. İşletmede neyin işe yaramadığına ve bir ERP sisteminin nasıl yardımcı olması gerektiğine odaklanılmalıdır. Yeni sistem işletmede tam olarak uygulandığında karşı önlem alınması gereken temel performans göstergelerine (KPI) karar verilmelidir.
 4. Uygun proje yönetimi ve kaynak taahhüdü sağlanmalıdır. Uygulama sürecini baştan sona yönetme göreviyle bir ekip üyesi görevlendirilmelidir. Bu ekip üyesinin başarılı olmak için ihtiyaç duyulan kaynaklara sahip olduğundan emin olunmalıdır.
 5. Uygulama sürecinin başlarında veri göçüne odaklanmak en doğrusu olmalıdır. Sisteme ne kadar tarihsel veri aktarmak istenildiğine karar verilmeli, ardından geçiş işlemine mümkün olduğunca erken başlamak için planlar yapılmalıdır.
 6. Sonuna kadar beklemek iş faaliyetlerinize zarar verebilir. Eğitim ve değişim yönetimine yatırım yapılmalı. Çalışanlara ve ekip üyelerine neden yeni bir sistem uygulandığını ve rollerini nasıl etkileyeceğini anlamak için yeterli zaman verilmelidir.
 7. Öncelikle neden yeni bir sistem uygulandığının kavranması gerekmektedir. Gereksinimlerin tanımlanması, ölçütler oluşturulması ve işletilmesi bir uygulamadan beklenilen faydaları açıkça ifade eden bir iş planı oluşturulması gerekmektedir.

ERP Performansının ve Yatırım Getirisinin Ölçülmesi

Kurumsal kaynak planlaması sisteminizin performansını ölçmek, yapılan yatırımı doğrulayabilmenin veya zaman içinde yapmaya devam etmenin önemli bir parçasıdır. İşletmede bir ERP sistemi uygularken, yeni sistem devreye girdikten sonra çalışılacak belirli hedef ve KPI’ların belirlenmesi gerekmektedir. Performansın nasıl ölçüleceği, işletmenin doğasına bağlı olacaktır.

prowmesadmin

Prowmes, fabrikanızdaki üretim makinalarını ve üretim planlarını anlık olarak izlemenizi kolaylaştıran, üretim takip ve yönetim sistemidir. Bulut teknolojisi sayesinde istediğiniz her an ve her yerden, verimlilik için gerekli raporlara anlık ulaşmanızı sağlar.