Endüstriyel IoT Uygulamaları

Genel olarak, Endüstriyel IoT veya IIoT olarak da bilinen endüstriyel nesnelerin interneti, endüstriyel ortamlardaki makine ve işlemlere enstrümantasyon, bağlı sensörler ve diğer cihazların uygulanmasıdır. Üretimde veya endüstriyel alanda kullanılan akıllı cihazların birbirleriyle haberleşmesi ve bu haberleşme sonucu ortaya çıkan verilen tek bir cihazdan kontrol edilebilmesidir. Bu kontrol için; üretim alanında bulunulmadan internete bağlı bilgisayardan veya cep telefonundan erişim sağlanabilinmektedir.

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT) Uygulamaları

endüstriyel otomasyon, iot otomasyon,

Endüstriyel Otomasyon

Endüstriyel otomasyon, Nesnelerin İnterneti‘nin en önemli ve yaygın uygulamalarından biridir. Makinelerin ve araçların otomasyonu, şirketlerin sonraki süreç yinelemelerini izlemek ve iyileştirmek için gelişmiş yazılım araçlarıyla verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.
Makine otomasyonu kullanılarak proses aşamalarının doğruluğu daha yüksek bir seviyeye yükseltilebilir. PLC (Programlanabilir Mantık Kontrolü) ve PAC (Programlanabilir Otomasyon Kontrolü) gibi otomasyon araçları, büyük miktarda veri toplayan merkezi bir bulut sistemine bağlı akıllı sensor ağlarında kullanılmaktadır. Verileri ve iyileştirme davranışını analiz etmek için özel olarak tasarlanmış yazılım ve uygulamalar kullanılır.
Endüstriyel otomasyon; doğruluğu, verimliliği arttırır; hataları azaltır, kontrol edilmesi kolay ve uygulamalar aracılığıyla uzaktan erişilebilir. Makineler insanlardan daha zorlu ortamlarda çalışabilir; makinelerin ve araçların otomasyonu, belirli işler için insan gücü gereksinimlerini azaltır.

akıllı robot, robotik, iot ve robot,

Akıllı Robotik

Birçok şirket IoT destekli fabrikalar için akıllı robot sistemi geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. Akıllı robotik, üretim hattındaki alet ve malzemelerin hassas bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Akıllı robot kollar kullanılarak önceden tanımlanmış özellikler maksimum hassasiyet için (bazı uygulamalar için birkaç nanometre ölçeğine kadar) ayarlanabilir.
İnsan-makine ara yüzü tasarım konsepti, operasyonun karmaşıklığını azaltacak ve gelecekteki IoT özellikli üretimi iyileştirilmiş verimlilik olarak yansıtacaktır.
Robotlar, gerçek zamanlı analiz için üst uç gömülü sensorlerle karmaşık görevleri gerçekleştirecek şekilde programlanabilmektedir. Bu robotik ağlar, izleme ve kontrol için güvenli bir buluta bağlanır. Mühendislik ekibi, ürün iyileştirmeleri için hızlı aksiyonlar almak veya makine arızası nedeniyle beklenmeyen bir hatayı önlemek için bu verilere erişebilmekte ve bunları analiz edebilmektedir.

sensör, akıllı sensör, iot sensör, fabrika sansör,

Tahmini Bakım (Akıllı Sensörler)

Akıllı sensörlerle donatılmış modern endüstriyel makineler, her bir ana bileşenin durumunu sürekli izler ve sistem tamamen çökmeden önce kritik sorunları tespit edebilmektedir. Akıllı sensörler merkezi sisteme bakım uyarısını tetikleyecek ve uyarı mesajları sorumlu kişilere / gruplara iletilebilecektir.
Bakım mühendisleri verileri analiz edebilir ve rutin bir işi etkilemeden bakım planlarını etkili bir şekilde planlayabilir.
Tahmini bakım, üretim hattında gereksiz aksama sürelerini önlemek için etkili bir çözümdür. Makinelerin beklenmedik bir şekilde arızalanması, ürünlerde hasara, teslimatta gecikmeye ve üreticiler için iş kaybına neden olabilmektedir.
Her makinenin durumu gerçek zamanlı olarak bir bulut sistemine kaydedilir. Her makinenin tarihçesi, performans ve sonraki planlı bakım işlemlerine uzaktan kolayca erişilebilir (PC’lerde, web arayüzü veya akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla). Toplanan veri analizini kullanarak her makine ve ürünün işlem aşamaları için performans iyileştirmeleri hesaplanabilmekte ve uygulanabilmektedir.

giyilebilir teknoloji, tüm giyilebilir teknolojik aletler, iot giyinebilir teknoloji,

Akıllı Araçlar / Giyilebilir Teknoloji Entegrasyonu

Akıllı sensörlerin aletlere ve makinelere entegrasyonu, işgücünün sorumluluğundaki görevi daha yüksek doğruluk ve verimlilikte yerine getirmesini sağlamaktadır. Özel olarak tasarlanmış giyilebilir kumaşlar ve akıllı cam, çalışanların hatayı azaltmalarına ve çalışma ortamlarında güvenliği artırmalarına yardımcı olmaktadır.

Akıllı giyilebilir cihazlar, gaz kaçağı veya yangın gibi acil durumlarda çalışanlara anında uyarı mesajları verebilmektedir. Giyilebilir ürünler, bireylerin sağlık durumunu sürekli izleyebilir ve belirli bir göreve uygun değilse geri bildirimde bulunabilmektedir.

iot lojistik, akıllı lojistik sistemi, izlenebilir lojistik süreci,

Akıllı Lojistik Yönetimi

Lojistik, artan talepleri desteklemek için sürekli iyileştirmeler gerektiren birçok sektörde önemli alanlardan birisidir. Akıllı sensör teknolojisi, karmaşık lojistik işlemlerin çoğunu çözmek ve malları verimli bir şekilde yönetmek için mükemmel bir seçimdir.
Amazon gibi perakende devleri, ürünlerini müşterilerine ulaştırmak için uçakları kullanmaktadır. Uçak gibi ileri teknolojiler daha iyi verimlilik sunar; erişilebilirlik, hız ve daha az insan gücü gerektirir. Ancak, ilk yatırımlar geleneksel yöntemlere kıyasla çok büyüktür ve uygulamanın sınırlamaları vardır.
Havayolu, günlük servislerinde internet of things kullanan ve hizmette olan uçakların kestirimci bakımını kullanan bir başka büyük sektördür. Üretim tesisinde, havayolu şirketleri işteki her gün için gereken binlerce bileşeni izlemek için endüstriyel IoT çözümlerini kullanmaktadır. Stokların merkezi yönetimi, sarf malzemelerini zahmetsizce yönetmeye yardımcı olmaktadır.
Yüklemek için herhangi bir öğe gerekiyorsa, tedarikçiler otomatik olarak bilgilendirilecektir. Bu durumda çok fazla insan hareketi olmadan, stok yönetimi IoT kullanılarak etkin bir şekilde uygulanabilmektedir.
Akıllı sensorler sürekli olarak uçak makinelerini izlemektedir, veriler gerçek zamanlı olarak toplanmakta ve uçak üreticisine gönderilmektedir. Uçağın herhangi bir bölümünün bakımı tetiklenmekte, ilgili ekip bilgilendirilmekte ve uçak herhangi bir gecikme olmadan indikten sonra bakım yapılmaktadır. Üreticiler, sistem tarafından paylaşılan verilere dayanarak yedek parçaları verimli bir şekilde planlayabilmekte ve teslim edebilmektedir.

iot yazılım, iot kodlama, nesnelerin interneti yazılım,

Ürün Optimizasyonu İçin Yazılım Entegrasyonu

Akıllı analitik çözümü, sistemin iyileştirme ve optimizasyon olanaklarını daha da artıran IoT sisteminin en önemli bileşenlerindendir.
Büyük şirketler, büyük sensör ağlarından ve makinelerinden toplanan büyük miktarda veriyi derinlemesine analiz etmek için özel yazılımlar uygulamaktadır. Verilerin ayrıntılı analizi ve zaman içindeki davranışın anlaşılması, ürün optimizasyonu için süreç iyileştirme stratejilerine daha iyi bir bakış sağlayacaktır.
İyileştirme fikirleri, daha iyi performans ve çıktı için ürün tarifi veya belirli makinelerin optimizasyonu ile doğrudan ilişkili olabilmektedir. Verinin analizi ve davranış şekilleri bir süre zarfında kullanılarak maliyet etkin çözümler elde edilebilmektedir. Büyük miktarda veri analizi, bu yazılım araçlarının tanıtılmasından önce zor, yanlış ve zaman alan bir görevdi.

akıllı paketleme, otomatik paketleme, akıllı paketleme sistemi,

Akıllı Paket Yönetimi

IoT teknolojisini kullanan paket yönetimi, üretim birimleri için büyük kolaylık ve verimlilik sağlamaktadır. Akıllı sensorler, ambalajın her aşamasını izleyebilmekte ve durumu gerçek zamanlı olarak güncelleyebilmektedir. Dahili sensorler titreşimleri, sıcaklık ve nem gibi atmosferik koşulları vb. tespit edebilmekte ve taşıma veya depolama sırasında bir şeyler ters giderse geri bildirim verebilmektedir.

kaliteli üretim, üretimde fire, güvenlikli üretim,

Gelişmiş Kalite ve Güvenlik

Nesnelerin interneti teknolojisinin üretime girmesi, gelişmiş ürün kalitesi sunmaktadır. Her aşamada sürekli izleme ve analiz, optimum kalite için proses adımlarını iyileştirerek daha iyi kalite sağlayacaktır.
Akıllı araçların ve yazılım destekli prosedürlerin entegrasyonu daha yüksek güvenlik sunmaktadır. Büyük sensor ağından gelen yazılım kontrollü otomasyon ve veri toplama oldukça güvenli bir ağ geçidi ve bulut sunucu platformuna bağlanmakta ve gelişmiş güvenlik için IIoT platformunda karmaşık şifreleme teknikleri kullanılmaktadır.

otomotiv iot, arabalarda iot, nesnelerin interneti otomobil, araçların interneti,

Özerk Araçlar

Otomotiv endüstrisi de endüstriyel IoT kullanmaktadır. IoT, kendi kendine sürüş araçlarının şirket binalarında mal ve lojistik yönetimi sağlamasına olanak tanımaktadır. Akıllı araçlar, yol boyunca trafik sıkışıklığını algılayabilmekte ve hedefine ulaşmak için sapmaların en kısa sürede yapılmasını sağlamaktadır. Bu araçlar birçok akıllı sensölerle donatılmıştır ve kontrol istasyonuyla iletişim kurmak için GPS ve kablosuz teknolojileri kullanarak konum verilerini sürekli algılamaktadır.

iot fabrika, nesnelerin interneti fabrika, fabrika enerji tasarrufu, iot enerji,

Enerji / Güç Yönetimi

IoT, endüstrilerde güç yönetimi için daha iyi çözümler sunabilmektedir. Özel sensörler, ortamı algılayabilmekte ve verimli güç yönetimi için ışıkların, klimaların, nem kontrollerinin, sıvı akışının vs. kontrolünü açmak / kapatmak için tetikleyebilmektedir.

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti’nin Avantajları

  • Geliştirilmiş doğruluk
  • Ürün ve süreç optimizasyonu
  • Tahmini bakım ve analiz
  • Daha yüksek verimlilik
  • Uzaktan erişilebilirlik ve izleme
  • Geliştirilmiş güvenlik
  • Ağın ölçeklenebilirliği
  • Makineler ve işlem için daha az zaman
  • Güç tasarrufu
  • Maliyet etkinliği

SONUÇ
Mevcut endüstriler süreç iyileştirmeleri, daha iyi yönetim, maliyet etkinliği ve genel verimlilik için IoT ekosistemine uyum sağlayabilmektedir. Gelecek endüstriler, binlerce küçük sensörden gelen büyük verileri analiz ederek ürün optimizasyonu için IoT altyapısının gücünü kullanabilir. Endüstriyel IoT, gelecekteki endüstriler ve üretim birimleri için sınırsız olanaklar sunan hızlı büyüyen bir teknolojidir.

Siz de bizimle iletişime geçerek endüstriyel alanda IoT teknolojisine geçiş sağlayabilirsiniz. 

Tel: 0212 257 94 19 || Mail: info@prowmes.com

prowmesadmin

Prowmes, fabrikanızdaki üretim makinalarını ve üretim planlarını anlık olarak izlemenizi kolaylaştıran, üretim takip ve yönetim sistemidir. Bulut teknolojisi sayesinde istediğiniz her an ve her yerden, verimlilik için gerekli raporlara anlık ulaşmanızı sağlar.