Endüstri 4.0 Örnekleri Nelerdir?

Kısaca Endüstri 4.0 nedir? Örnekleri nelerdir? Dördüncü sanayi devrimi uygulama örnekleri…. vs hakkında detaylı bilgiler aşağıdaki makalede verilmiştir.

Endüstri 4.0 Nedir?

4. Sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0 ile beraber sanayi sektörü ekonomisine yüksek oranda ekonomik katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bütün bu öngörülerin sektöre de gerçekleştirilmesi ise tüm bu değişimlerin dijital ortamda tasarlanması, modellenmesi ve en ideal sonuçların hazırlanmasına dayanmaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte fabrikalarını geliştiren işletmelerin kâr oranları %23 civarında artış göstermektedir.

Bu sistemde siber fiziksel sistemler, optimizasyon algoritmaları, endüstri mühendislerinin çalışma disiplininin planlanması önem arz etmektedir.  Bu süre zarfında üretimi fabrika sınırları içerisinde düşünmek yerine, tedarik zincirindeki en son kullanıcı deneyimine uzanan yolda veri tabanlı ürün ve hizmetler yolu ile yeni gelir planları ve iş modellerinin yaratılması mümkün olmaktadır. A‘dan Z‘ye tam anlamıyla bir üretim yönetim sistemi (MES) kurgulandığı zaman üretimde maliyet düşerek, maksimum performansa odaklanılmaktadır.

Zaman içerisinde soyut tanımlar gibi görünen bazı kavramların, birçok farklı sektör bünyesinde hayal görünen projelerin hayata geçirilmesi ile somut hale geldiği ve anlam kazandığı görülmüştür. Somut hale getirilen bu hayallerden bahsetmek gerekirse;

endüstri 40, endüstri 40 görsel,

Endüstri 4.0 Örnekleri

Enerji Sektörü

Kanada’da ileri gelen hidroelektrik enerji üreticisi ve iletim altyapısına sahip işleticisi, akıllı sayaç dönüşümüne 2011 yılında başlangıç yapmış ve 2 milyon sayaç satış ile montajını ağ üzerinden gerçekleştirmişlerdir. Veri analitiği şirketi olan ve beraber yürütülmüş bu proje kapsamında, günlük kapasitesi olan 678 milyon parça verinin, 6 aylık trend analizlerine ve depolamalarının takibine imkan veren veri altyapısının sayesinde bugün arıza noktaları, üretim miktarları ve hat yoğunluğu uzaktan takip edilebilmekte ve geçmiş verilerden yararlanılarak bakım ihtiyaçları tahmin edilebilmektedir.

Rüzgar Enerjisi

Endüstri 4.0 açısından önemli fırsatlar bulunduran sektörlerden birisi de rüzgar enerjisidir. Üretimi tamamlanmış her bir türbin üzerinde rulman hızları ve titreşimleri, kanat uçlarının hızı ve rotor açısı, kanatların gerilim değerlerini ölçen ve bu değerlere tepki veren 1000’den fazla sensörler ve aktüatörler bulunmaktadır. Türbinlerin birbiri ile optimizasyonunu sağlayabilmek bir hayli zor ve masraflıdır. Çin’in ileri gelen türbin üreticisi, dijital teknoloji firmasıyla gerçekleştirmiş olduğu anlaşma ile 20000’den fazla türbini kapsamına alan büyük veri analitiği projesi kapsamında enerji üretimlerini yıllık artmasını sağlamış ve net karlarını %20 oranlarına artırmıştır.

Bu örneklerle beraber ayrıca, havacılık sektöründe montaj hatlarında, iş güvenliği açısından petrol ve doğalgaz sektöründe sektöründe birçok örnekler mevcuttur.

Endüstri 4.0’ın Avantajları hakkında yazımıza ulaşmak için tıklayınız; Endüstri 4.0 Avantajları

prowmesadmin

Prowmes, fabrikanızdaki üretim makinalarını ve üretim planlarını anlık olarak izlemenizi kolaylaştıran, üretim takip ve yönetim sistemidir. Bulut teknolojisi sayesinde istediğiniz her an ve her yerden, verimlilik için gerekli raporlara anlık ulaşmanızı sağlar.