ENDÜSTRİ 4.0 BAĞLAMINDA FABRİKALAR NE AŞAMADA?

Üretim hatlarındaki Endüstri 4.0 dönüşümü ile herhangi bir sektördeki dijital dönüşüm projelerini ele aldığımızda her iki iki grup için de temel ve öncül ihtiyacın “strateji” kurmak ve bu stratejiye uygun vizyonla bir yol haritası belirlemek olduğunu görüyoruz. Capgemini araştırma firmasının ve MIT akademisyenlerinin ortak çalışması olan “Leading Digital / Dönüşüm İçin Teknolojiyi Kullanmak” adlı kitapta belirtildiği gibi dijital dönüşümün temel amaçları, gelir artırımı, verimlilik artırımı ya da işletmeye yeni iş modeli kazandırma başlıkları altında toparlanırken, BCG 2016 raporuna göre Endüstri 4.0 çıktılarını üretkenlik, kalite, hız ve esneklik artırımı başlıklarıyla özetliyoruz.

IDC araştırmasına göre 2018 yılında üreticilerin sadece %30’u dijital dönüşüme yatırım yapıp çıktılarını maksimize edebilecekken diğer üreticiler ya yatırım yapmadıklarından ya da “akıllı” yatırımlara yönelmediklerinden, yani bir strateji belirlemeden ilerlemek istediklerinden oyunun gerisinde kalacaklar.

Yatırımın Akıllısı Nasıl Olur?

Endüstri 4.0 ile birlikte gelen “akıllı fabrikalar”ın üç temel özelliğinin olmasını bekliyoruz: Siber-fiziksel sistemler (SFS), IoT ve bulut teknolojisi.

Bu noktada yapılacak yatırımlar için öncelikle bir strateji belirlenmeli ve ortaya amaç konulmalıdır. Bu, üretim hatlarında daha çok verimlilik artırmak gibi düşünülebilir. Ama sadece üretim yapan bir sanayi firması değilsek gelir artırma yani daha çok satma ve tamamen yeni iş alanları oluşturma opsiyonlarımız olduğunu da unutmayalım.

Yatırımımızı ne için yapacağımıza karar verdikten sonraki aşamamız bulunduğumuz yeri doğru tanımlayabilmektir. Hedefimizden ne kadar uzak olduğumuzu bilmeden oraya ulaşmak için izlememiz gereken yolun belirlenmesi anlamlı olmaz. Hatta varılacak noktaya götürecek rotayı çizmeden alınacak kararların ve yapılacak yatırımların işletmeleri zarara uğratması ve hedeften uzaklaştırması da olasıdır.

Yol Haritası Belirlendikten Sonra Hayat Nasıl Devam Edecek?

Önümüzde bir hedefimiz ve bu hedefe götürecek planımız olduktan sonra geriye kalan, plana uygun şekilde ve zamanlarda gerekli yatırımlar için aksiyonların alınmasıdır. Bu aksiyonların sıralamasında genel kabul öncelikle altyapının tamamlanması sonrasında üst eklemelerin yapılması olarak bilinse de yeni düzende bazı konuların birlikte yürütülmesi işletmeye avantaj sağlayabilir.

Örneğin, bulut teknolojisi için yapılacak yatırım, sonrasında operasyonel süreç

iyileştirme, takip ve raporlama için kurulacak olan IoT sistemlerinin ihtiyaçları düşünülmeden yapılırsa sahadan toplanan sensör verisinin fayda sağlayacak analizlere dâhil edilebilmesi ekstra maliyete sebep olabilir. ABI’nin 2014 araştırmasına göre ‘’internete bağlı cihazların sayısı 2020 yılına gelindiğinde 40 milyar olacak[1]’’ öngörüsünden yola çıkılarak, altyapı ve süreç değişimlerinde ihtiyaç belirlemenin kapsamlı biçimde kurgulanması daha çok yarar sağlayacaktır.

Akıllı fabrikaların son özelliği SFS’ler ise bulut ve IoT’nin üzerine konumlandırılan bir yapı gibi düşünülebilir. SFS’leri, üretimden, tedarik zincirine, satın almadan satış süreçlerine birbirleri ile haberli, birbirlerini dinleyen ve anlayan, hatta yorumlayıp aksiyon alabilen sistemler olarak özetleyebiliriz.[2] Bu noktada en gelişmiş örneklerden biri GE’nin Gebze’deki fabrikası olarak gösterilmektedir. Yatırım bütçesi düşünüldüğünde tüm üretim hatlarında bu denli bir dönüşümün henüz mümkün olamayacağını bilsek de strateji belirlemek ve hedef koymak adına gerçek bir örnek görebilmek fabrikalarımızı akıllandırırken bize de yardımcı olacaktır.

prowmesadmin

Prowmes, fabrikanızdaki üretim makinalarını ve üretim planlarını anlık olarak izlemenizi kolaylaştıran, üretim takip ve yönetim sistemidir. Bulut teknolojisi sayesinde istediğiniz her an ve her yerden, verimlilik için gerekli raporlara anlık ulaşmanızı sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir